ΕΣΠΑ : Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Ο Τουρισμός αποτελεί έναν από τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και η συμβολή του στην βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων είναι ιδιαιτέρως σημαντική. Παρ’ όλες τις δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος του Τουρισμού εξακολουθεί να καταγράφει θετικές επιδόσεις. Ο κλάδος καταγράφει αξιοσημείωτη αντοχή στις παρούσες συνθήκες και εξελίσσεται σε μια κεντρική αναπτυξιακή δραστηριότητα που μπορεί να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας, να δημιουργήσει νέες βιώσιμες θέσεις εργασίας, να ενισχύσει πολλούς άλλους κλάδους της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας και να έχει ως αποτέλεσμα αξιόλογες οικονομικές εισροές στις τουριστικές περιοχές και κατ’ επέκταση και στη Χώρα.

Η Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» αναφέρεται στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα του Τουρισμού, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων σε επιλεγμένους ΚΑΔ δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης ενισχύονται Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Ο προϋπολογισμός της παρούσας Δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 120.000.000 € (Δημόσια Δαπάνη).

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται η 18/12/2017 με καταληκτική ημερομηνία στις 15/05/2018.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVactFont Resize
Contrast