ΕΣΠΑ : Επιχειρούμε Έξω

Η ελληνική οικονομία, συγκριτικά με τις περισσότερες χώρες της Ευρωζώνης, είναι μικρή σε απόλυτο μέγεθος και υπήρξε ελάχιστα κυκλική μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 2010 λόγω της μεγάλης συμμετοχής των υπηρεσιών στο ΑΕΠ της χώρας και των εισαγωγών που δεν ανατροφοδοτούσαν την δυναμική οικονομία αλλά την κατανάλωση. Με την σημαντική πτώση των εισαγωγών μετά το 2011 και την αύξηση των εξαγωγών, μεταξύ των οποίων και των προϊόντων μεταποίησης, οι κορυφαίοι εξαγωγικοί κλάδοι στράφηκαν στις εξαγωγές επιδιώκοντας την μεγέθυνση της σχετικής δραστηριότητας. Έτσι, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής εξαγωγών των προϊόντων μεταποίησης κατά την περίοδο 2009-2016 υπήρξε θετικός και σε κάθε περίπτωση απαραίτητος για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας την ανάγκη για την ενίσχυση και υποστήριξη του εξαγωγικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων του κλάδου της Μεταποίησης ως σημαντική προϋπόθεση οικονομικής ανάπτυξης, αφού με την αύξηση των εξαγωγών τονώνεται η απασχόληση, η αλυσίδα αξίας μεγαλώνει με πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις σε άλλους κλάδους δραστηριότητας και οι επιχειρήσεις αυξάνουν τον κύκλο εργασιών τους στο εξωτερικό και αναβαθμίζουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων τους για να ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό στο διεθνές περιβάλλον, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τον σχεδιασμό της δράσης κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με διακριτικό τίτλο «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ», που θα υλοποιηθεί και στις δεκατρείς Διοικητικές Περιφέρειες της Χώρας.

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των παραγόμενων προϊόντων τους, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται εκτός ελληνικής επικράτειας στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Η συμμετοχή των εξαγωγικών μεταποιητικών επιχειρήσεων σε εκθέσεις αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την προβολή των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές, την αύξηση των πιθανοτήτων σύναψης επιχειρηματικών συνεργασιών, την αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση του επιχειρηματικού τους προφίλ σε διεθνές επίπεδο.

Δικαιούχοι της δράσεις είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες  αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και σε ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών.

Επιδοτείται σε ποσοστό 50% η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις προϋπολογισμού έως 100.000 €.

Η ημερομηνία έναρξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι 08 Ιανουαρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και όχι πέραν των 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση.

Ο Προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

Μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  10.000 ευρώ

Μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης  17.500 ευρώ

Μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τμ, με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVactFont Resize
Contrast