CLOSE

Κρατική ενίσχυση covid-19 για παραγωγούς μελιού, χοίρου και μαύρου χοίρου

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση covid-19 σε παραγωγούς μελιού, χοίρου και μαύρου χοίρου.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:
1. Για τους εκτροφείς χοίρων δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει στοιχεία για τον αριθμό των χοιρομητέρων και κάπρων για το έτος 2020 στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα που τηρείται στη Γενική Διεύθυνση της Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ σύμφωνα με την υπ’ αρ. 297286/2005 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1170).
2. Ειδικά για τους εκτροφείς μαύρου χοίρου δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού μαύρου χοίρου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος 2020.
3. Για τους μελισσοκόμους δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α 2014-2020) για το έτος 2020.

4. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4
5. Δεν ήταν προβληματική επιχείρηση στις 31-12-2020 κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 702/2014.

Τα ποσά που έχουν εγκριθεί είναι:

  • 253,56 ευρώ για κάθε χοιρομητέρα, με συνολικό ποσό που θα διατεθεί τα 15.500.123 ευρώ
  • 353,46 ευρώ για κάθε χοιρομητέρα ή κάπρο μαύρου χοίρου, με συνολικό ποσό που θα διατεθεί 1.200.000, ευρώ και
  • Για κάθε κυψέλη 3,39 ευρώ, με ανώτατο όριο 3.201.877 ευρώ.

Συνολικά το ποσό που θα δοθεί είναι 19.902.000 ευρώ
Υπενθυμίζεται ότι σε όσους έχουν δοθεί επιστρεπτέες θα υπάρξει παρακράτηση του 50%.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 22.11.2021.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVact.Font Resize
Contrast