CLOSE

«Γενετική Βελτίωση Ζώων» : Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης της Δράσης «Γενετική Βελτίωση Ζώων» του άξονα προτεραιότητας: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης καθορίζεται το καθεστώς ενισχύσεων για την βελτίωση των γενετικών πόρων της κτηνοτροφίας.

 

 

Στόχος του Υποέργου, είναι:

α) Η γενετική βελτίωση των εκτρεφόμενων ζώων.
β) Η βελτίωση των συνθηκών ευζωίας μέσα από παραγωγικά συστήματα που προάγουν την ανταγωνιστικότητα.
γ) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
δ) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ζωικών προϊόντων στις αγορές με χρήση βελτιωμένων φυλών ζώων.
ε) Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.
στ) Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων, μέσω βελτιωμένων φυλών ζώων.
Το κάθε επενδυτικό σχέδιο θα αποδεικνύει ότι εκπληρώνει τουλάχιστον έναν από τους προαναφερθέντες στόχους.

 

Δικαιούχοι της δράσης δύνανται να κριθούν:

Οι Φορείς που αποτελούνται από νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες.

 • α) Είναι Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Ενώσεις Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Διεπαγγελματικές Οργανώσεις και Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις», εγγεγραμμένες στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα.
 • β) Σύλλογοι και συνεργατικά σχήματα, που είναι φορείς υλοποίησης προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης αγροτικών παραγωγικών ζώων.
 • γ) Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα των παραπάνω α) και β) παραγράφων που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης και εγγραφής στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μητρώα το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ενίσχυσης.
 • δ) Οργανισμός ερευνών και διάδοσης γνώσεων.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και τις κοινοπραξίες.

 

Θα αξιολογηθούν κριτήρια όπως:

 • Ωριμότητα πρότασης
 • Σύμπραξη φορέων
 • Επίτευξη των στόχων του ΤΑΑ
 • Ανάπτυξη ισχυρών συνεργιών

 

Στα πλαίσια της Δράσης χρηματοδοτούνται ενδεικτικά :

 • Ενισχύσεις για δράσεις μεταφοράς γνώσεων και ενημέρωσης
 • Ενισχύσεις για μέτρα προώθησης γεωργικών προϊόντων
 • Ενισχύσεις στον κτηνοτροφικό τομέα και ενισχύσεις για νεκρά ζώα
 • Ενισχύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στους τομείς της γεωργίας

 

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού ανέρχονται από 500.000€ έως 2.000.000€.

Τα ποσοστά της έντασης της ενίσχυσης κυμαίνονται από 70%-80% αναλόγως της κατηγορίας δαπανών.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων : 20/12/2022 – 20/1/2023

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVact.Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση