Κλαδικές Μελέτες

Η iNNOVact εκπονεί κλαδικές μελέτες, δομημένες ώστε να  καταγράφουν τις συνθήκες βιωσιμότητας και να αναδεικνύουν τις επενδυτικές ευκαιρίες σε κλάδους ή υποκλάδους της ελληνικής και της παγκόσμιας οικονομίας.

Οι μελέτες έχουν ως βασικό χαρακτηριστικό την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς και των προοπτικών των εξεταζόμενων κλάδων στην ελληνική και διεθνή αγορά με εύστοχο και περιεκτικό τρόπο.

Οι κλαδικές μελέτες παρέχουν μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του κλάδου, εντοπίζουν κενά και προβλήματα και αναδεικνύουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και ευκαιρίες καινοτομίας.

Font Resize
Contrast