Μελέτες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Η iNNOVact πρεσβεύει ότι η επιτυχία σε κάθε επιχείρηση ξεκινάει με τον σχεδιασμό και αναλαμβάνει την σύνταξη Μελετών Επιχειρησιακής Ανάπτυξης. Η μελέτες αυτές αποτελούν ¨ΠΥΞΙΔΑ¨ για την επιχείρηση σας, αφού αναλύουν την υφιστάμενη κατάσταση και προβλέπουν όλες τις μεθοδικές κινήσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι σας όχι απλά σε θέματα βιωσιμότητας, αλλά κυρίως ανάπτυξης.

Η Μελέτη Επιχειρησιακής Ανάπτυξης είναι αναπόσπαστο στοιχείο των αιτήσεων ένταξης σε επιδοτούμενα προγράμματα ή άλλων κινήσεων προκειμένου να εξασφαλίσετε χρηματοδότηση για την επιχείρηση σας καθώς, παρουσιάζει στους επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων, την αξία της.

Font Resize
Contrast