Μελέτες Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων

Η iNNOVact καθοδηγεί τους πελάτες της για την αναζήτηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και εξασφαλίζει την πρόσβασή τους σε αυτά. Εντοπίζει τα κατάλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά επενδυτικά εργαλεία, αναλαμβάνει την προετοιμασία και την υλοποίηση του εκάστοτε αναπτυξιακού προγράμματος.

Font Resize
Contrast