CLOSE

Ταμείο Χαρτοφυλακίου «BusinessGrowth Fund» – Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια της ΕΑΤ, δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για  την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης. Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

Στόχος υου προγράμματος είναι η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Δυνητικοί Δικαιούχοι

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Πιστωτικό Ίδρυμα.

Προϋποθέσεις Δικαιούχων

 • Δεν θεωρούνται προβληματικές (υπό την έννοια του άρθρου 1 παρ. 48 και του σημείου 18 του άρθρου 2 του Κανονισμού 651/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν)
 • Κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • Έχουν υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου, ώστε να πληρούται ο χαρακτήρας κινήτρου της ενίσχυσης του άρθρου 6 του ΓΑΚ
 • Δεν έχουν υπαχθεί σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότηταςούτε πληρούν τις προϋποθέσεις με βάση την εγχώρια νομοθεσία στην οποία υπόκειται για να υπαχθούν σε συλλογική διαδικασία αφερεγγυότητας κατόπιν αιτήσεως των δανειστών τους
 • Είναι τραπεζικά ενήμερες ή σε καθυστέρηση μικρότερη ή ίση≤ των 90 ημερών κατά την ημερομηνία της αίτησης
 • Δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 40 του νόμου 4488/17 (Α 137/139/17), όπως ισχύει.
 • Δεν εκκρεμεί εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης βάση απόφασης ΕΕ ή ΔΕΕ
 • Δεν έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή αναδιάρθρωσης, ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση διάσωσης, αλλά έχει
  αποπληρώσει το δάνειο και έχει λύσει τη σύμβαση εγγύησης ή η επιχείρηση έχει λάβει ενίσχυση αναδιάρθρωσης, η οποία έχει ολοκληρωθεί
 • Δραστηριοποιούνται σε οποιοδήποτε επιλέξιμο ΚΑΔ
 • Εάν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ) που έληξαν ή βρίσκονται σε ισχύ και δεν έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά στην αποπληρωμή των οφειλών τους (καταγγελία δανείου ή ληξιπρόθεσμες οφειλές για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) ή έχουν εμφανίσει δυσμενή συναλλακτική συμπεριφορά (καταγγελία δανείου) αλλά έχουν εξοφλήσει πλήρως τις οφειλές τους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Δεν έχουν αποκλειστεί με απόφαση αποκλεισμού από την ΕΤΕπ τόσο κατά τον χρόνο υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης προς τον ΕΧΟ, όσο και κατά το χρόνο σύναψης της Σύμβασης ΤελικούΑποδέκτη σύμφωνα με την Πολιτική Αποκλεισμού της ΕΤΕπ (https://www.eib.org/en/about/accountability/antifraud/exclusion/index)

Ποσό & Διάρκεια Δανείου

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από €80.000 έως €8.000.000.  

Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση  στο σύνολο των υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη Τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των €8 εκ.

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο (2) έως δέκα (10) έτη με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Σχήμα Συγχρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Ποσοστό Εξασφαλίσεων

Το Πιστωτικό Ίδρυμα λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του.  Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Οι συνεργαζόμενες τράπεζες είναι οι εξής: Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Eurobank, Optima Bank, Παγκρήτια Τράπεζα, Procredit Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Πειραιώς, Aegean Baltic Bank.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην iNNOVact.Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση